תשלום מע"מ בעד מזומן

 
תשלום מע"מ בעד מזומן
 
ועדת הכספים אישרה: 'תשלום מע"מ בעד מזומן' ליצרנים קטנים עד מחזור של 3.5 מיליון ש"ח בשנה

ביום 28.10.2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת להגדיל את גובה המחזור השנתי של עסקים קטנים המסווגים כ-"יצרנים", שיהיו זכאים לעיקרון של "תשלום מע"מ תמורת מזומן" מ-2 מיליון ש"ח ל-3.5מיליון ש"ח, קרי לשלם את המע"מ רק בעת קבלת התמורה מהלקוחות בעד המוצרים או השירותים שהם מייצרים ולא במועד החתימה על העסקה.

הטבה לעסקים קטנים
בנוסף, עסקים קטנים שאינם יצרנים, ייהנו מההטבה אם הם בעלי מחזור שנתי של עד 2 מיליון ש"ח. ההטבה מגדילה את מספר העסקים שייהנו מההטבה. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי: "זוהי בשורה של ממש לעסקים הקטנים. הדבר יקל מאוד על פעילותם השוטפת וייתן להם אורח נשימה, כך שלא יצטרכו להוציא כסף בטרם קיבלו כל תמורה".

תיקון חוק לטובת היצרנים
אישור ועדת הכספים בא לתקן את סעיף 29(ב1) לחוק שעל פי נוסחו כיום ערב התיקון: "יצרן שמתקיים לגביו האמור בסעיף 2(ד) להוראות מס הכנסה - היינו מחזור עסקו אינו עולה על סכום של שני מיליון ש"ח ושבעסקו לא מועסקים למעלה מ-6 עובדים, מועד חיובו במס הערך המוסף על עסקאותיו יהא במועד קבלת התמורה ולא במועד החתימה על ההסכם נשוא העסקה."

* הערת מערכת: המובא לעיל הינו פרסום מוועדת הכספים של הכנסת. יש להמתין לפרסום הרשמי ברשומות על תיקון חוק מע"מ ומועד תחולתו.