עוסק פטור

 

הגדרת "עוסק פטור"

 
"עוסק פטור" שהיה נקרא בעבר "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור" (תוקן בתיקון 23 לחוק מס ערך מוסף ב-01.07.2002)הוא נישום הפטור מתשלומי מס ערך מוסף (מע"מ) הן בגין העסקאות אותן הוא מבצע והן בגין התשומות אותן הוא אינו רשאי לקזז.

לדוגמא: פלוני פתח ב-1.1.2015 עסק העומד בקריטריונים להגדרת עוסק פטור, ב-2.1.2015 רכש פלוני מלאי ב-1,500 ש"ח כולל מע"מ, ב- 10.10.2015 מכר את המלאי ב-2,500 ש"ח(לא כולל מע"מ) לצורך הדוגמא פלוני איננו יכול לבקש החזר מע"מ בגין המלאי שרכש מהסיבה הפשוטה שאיננו הוציא חשבונית עסקה הכוללת מע"מ.

הגדרת עוסק פטור נקבעת ע"פ תקנות מע"מ אבל מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי אין להגדרה זו משמעות והנישום חייב בדיווח כמו כל נישום אחר, כאשר הנישום מחייב את הלוקחות שלו איננו מוציא חשבונית מס אלה חשבונית עסקה מהסיבה שהנישום פטור מ-מע"מ. "עוסק פטור" מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים (נכון ל-1/2015 הסכום הוא 79,482 ש"ח ומתעדכן על פי עליית מדד המחירים לצרכן). במידה והעוסק הפטור עלה על סכום זה הוא יצטרך לגשת לרשויות המע"מ ולשנות את הגדרת העסק מ- "עוסק פטור" ל"עוסק מורשה".
 

למי כדאי להיות "עוסק פטור"?

 
עוסק פטור מתאים בעיקר לעצמאי בתחילת הדרך שאינו צופה הכנסות העולות על תקרת הפטור או לשכיר שרוצה לעסוק בעבודה נוספת כעצמאי, יחד עם זאת זה מתאים גם לאנשים אשר פועלים כעצמאים המעוניינים ביצור יתרון במחיר (אין מע"מ) ועצמאים שההכנסה מהעסק אינו מהווה הכנסה עיקרית ומעוניינים בכמה שפחות בירוקרטיה. רצוי לציין שמס' עוסקי משלח-יד כגון: עריכת דין, ראיית חשבון, רופאים אינם יכולים לבצע פתיחת תיק "עוסק פטור".
 

מה עליי לעשות בכדאי להתאגד "עוסק פטור"?

 
  • לגשת לרשויות העוסקות בענייני ה-מע"מ ולקבל מספר עוסק פטור שהוא גם מספר תעודת הזהות. לדוגמא: ישראל ישראלי בעל תעודת זהות מס' 123456789 קיבל מס' עוסק מס' 123456789.
  • פתיחת תיק עצמאי ברשות המסים בישראל, ואם ישנו רצון להעסיק עובדים או להיעזר בקבלני משנה גם פתיחת תיק ניכויים באותה רשות.
  • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי.
 

התאגדתי כעוסק פטור מה הלאה?

 
יש לבצע ניהול ספרי חשבונות הכוללים דיווח חד פעמי של פעם בשנה למע"מ (הדיווח יהיה עד ה- 31 בינואר של השנה הבאה), דיווח שנתי של הכנסות והוצאות לרשויות המס ופעם ב- 5 שנים יש לבצע הצהרת הון (דיווח על כל הרכוש שנצבר).על פי דין העוסק הפטור חייב לשמור מסמכים הנוגעים לפעילות העסק לתקופה של 7 שנים.

יחד עם זאת מומלץ לעוסק לא לאחר בהגשת הדיווחים כדי למנוע קנסות מיותרים.

עוסק פטור יכול לנהל את ספרי החשבונות והדיווח הקשורים לרשויות המס בעצמו באמצעות חוברות הדרכה המוצאות לאור על ידי רשות המיסים לעיתים מומלץ להסתייע באיש מקצוע כגון: רואה חשבון או יועץ מס על מנת למצות את מלוא זכויות הנישום.
 
זכרו אי הידיעה איננה פוטרת מעונש! לתיאום פגישת ייעוץ, פנו אלינו עוד היום: 072-3203463.