עוסק מורשה

 
עוסק מורשה בהגדרתו הינו אדם עצמאי שמחזור העסקאות שלו מעל 79,482 ש''ח (נכון ל- 1.1.15) והחייב בדיווח שוטף למס ערך מוסף (מע''מ), אחת לחודש במידה ומחזור העסקים גבוה מ- 1,500,000 ₪ לשנה במידה ולא, יהיה הדיווח אחת לחודשיים.

חברה הינה ישות עצמאית נפרדת כלומר, אדם (אחד או יותר שחברו יחד) ונרשמה ברשם החברות על פי חוק לצורך עיסוק שהוא חוקי בלבד. חברה חייבת שיהיה לה תקנון בו מצוינים פרטים שונים כמו: הון המניות בחברה, אופי החברה וניהולה, מורשי החתימה וכו'.

אם כך, ניתן לומר בכלליות כי ההבדל העיקרי מלבד ענייני המיסוי בין חברה לעוסק מורשה הוא שבעוסק מורשה העוסק הינו האחראי על העסק ואילו בחברה (מתוקף היותה ישות עצמאית נפרדת) הרי שהאחריות היא על החברה עצמה ולא על בעלי המניות שבה.
 

דיווחים לרשויות המס

 
הן החברה והן העוסק המורשה חייבים בדיווח לרשויות המס השונות אולם שיעורי המס החלים עליהם שונים במקצת.

נסקור את ההבדלים בקצרה:
  • בעוד שיחיד משלם מס מדורג –לפי מדרגות המס הקבועות בחוק (יכול להגיע עד 50% כולל תשלומי מס ערך מוסף) הרי שבחברה שיעור המס הינו קבוע ועומד על 26.5% (נכון ל- 1.1.15)
  • בעוד שעוסק מורשה משלם ביטוח לאומי כל חודש לפי סכום קבוע הנקבע בתחילת שנת המס, חברה אינה חייבת בתשלומי ביטוח לאומי וזאת מכיוון שהעובדים משלמים עצמאית דרך תלוש המשכורת על פי גובה ההכנסה.
 

הסיכונים

 
ככל שמחזור ההכנסות בעסק גבוה יותר כך חשופים לסיכונים גדולים יותר. בניגוד לעוסק מורשה החשוף לתביעות שונות בשל בעיות העלולות להתעורר בחיי היומיום בעסק שלו, הרי שבחברה בעלי המניות מוגנים מתוקף האחריות המוגבלת אלא אם כן הוכחה הרמת מסך שהינו כלי משפטי המאפשר לייחס את החובות והזכויות של חברה בערבון מוגבל לבעליה. יש לזכור, שגם בחברה למרות שבעלי המניות מוגנים מתביעה, הרי שאם לא ידווחו כחוק לרשויות ניתן יהיה לתבוע אותם בשל אחריות פלילית המוטלת עליהם.

*בכל מקרה מומלץ להיוועץ ברו''ח לפני שמחליטים לעבור מעוסק מורשה לחברה.
 

סיום הפעילות

 
במידה ועוסק מורשה מבקש להפסיק פעילותו הוא פונה לרשויות המס (מע''מ,מס הכנסה וביטוח לאומי) וזאת על מנת לסגור את התיק.
במידה וחברה מבקשת להפסיק פעילותה התהליך קצת יותר ארוך.

נבדיל בין סוגי הפירוק השונים בחברה:
  • פירוק מרצונם החופשי של בעלי המניות
  • פירוק מתוקף צו בית משפט
  • פירוק על ידי הנושים השונים- הנושים פונים לבית משפט וזאת לאחר שהחברה לא שילמה להם חובותיה. בית המשפט מחליט על פירוק החברה ותשלום החובות (בדר''כ עובדים וספקים שונים).
 
מעוניינים לקבל ייעוץ מקצועי? התקשרו עוד היום: 072-3203463 ורו"ח אביב רופל ישמח לעזור.